Ballangen Fotballklubb

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2016

 


Styrets årsberetning – Ballangen FK 2017

 

 

Ballangen Fotballklubb er en veldrevet breddefotballklubb med lag fra 6 års alder og opp til A-lagsfotball. Styret har hatt et aktivt år bak seg, med fokus på økonomi, vedlikehold av stadion og aktivitet. Styret har hatt 10 styremøter. Langt de fleste lagene har gjennomført foreldremøter.

Baneanlegget har i hele år framstått som særdeles bra. Mye av denne æren må tilskrives Atle og hans sønners innsats på forsommeren. Til og med gressbanen har vært frodig og invitert til fotballspill for store og små. Dekket på verandaen er byttet ved dugnad, og kunstgressbanen har blitt luftet og fått ny gummipellets. Inne på klubbhuset, så fikk vi på plass deler av et storkjøkken, som har økt kapasiteten betydelig. A-laget har på sin side malt klubbhuset, og gitt det et helt nytt og positivt inntrykk. Dette har selvfølgelig kostet både penger og innsats og styret vil takke de som har stilt opp på dugnad for å få dette til.

Styret har arbeidet fram solide sponsoravtaler med flere av Ballangens bedrifter. Her vil vi spesielt dra fram Ofoten Sparebank, som er vår hovedsponsor. Men også andre bedrifter bidrar betydelig til driften av klubben. Takk til disse også!

Ballangen FK har også arbeidet fram en god avtale med Ballangen statlige asylmottak, som gjør at asylantene får tilgang til baneanlegget innenfor gitte rammer, samtidig som fotballklubben får en økonomisk kompensasjon for slitasje og bruk. Vi er fornøyde med å kunne bidra til positiv aktivitet til flyktningene som bor hos oss.

Styret registrerer for øvrig en viss sviktende dugnadsånd i forbindelse med salgsvarer. Men, vi vil poengtere at dugnadsnivået i BFK er svært lavt i forhold til andre klubber. I det hele og store er det Ballangen Camping Cup og 2-3 runder med salg som utgjør den største andelen av klubbens inntekter og er således grunnlaget for driften. Noe kritikk må man regne med, men en stadig større del av medlemmene unnlater å hente salgsvarene år for år. Styret vil derfor vurdere nøye om man heller skal øke klubbkontingenten framfor noe av dugnadssalget.

I 2016 har vi igjen fått A-lagsfotball til Ballangen. Laget har bestått av både yngre og rutinerte spillere og utgjør en fin mix. Styret har lagt vekt på at A-laget er en del av klubben og ikke frittstående.

Ved lagets reetablering gav dette en ny giv og stor aktivitet på stadion gjennom hele sesongen. Hjemmekampene har samlet langt flere tilskuere hos oss enn hos svært mange av de andre lagene i divisjonen. Vi har også fått på plass igjen et speaker-anlegg, som både er viktig som verktøy overfor sponsorvirksomhet, men også for å kunne gi informasjon og å skape litt ekstra liv og røre. PA-anlegget ble også halvveis betalt av hovedsponsoren vår.

Laget havnet omtrent midt på treet, omtrent der hvor ambisjonsnivået lå. Vi håper at laget vil bestå i mange år framover! På den litt mer negative siden, fikk vi også en disiplinærsak som kostet en del hodebry. Men, saken er avsluttet og disiplinærforføyningen ble akseptert.

 

Også i år har Ballangen deltatt aktivt på mange turneringer, både lokalt og regionalt. Ett lag deltok også på Norway Cup. Laget gjorde en hederlig innsats, med kom ikke videre etter gruppespillet. Så får vi se om noen lag vil hevde seg i det nye året.

Vår egen turnering, Ballangen Camping Cup, var svært vellykket dette året. Ledergruppen besto av rutinerte organisatorer, som alle gjorde det de er best på. Både økonomisk og sportslig var dette en suksess. Tilbakemeldingene fra de eksterne deltakende lagene var gjennomgående svært god. Været spilte også på lag, helt til finalerundene siste dag. Da kom et regnskyll uten sidestykke i Ballangen.

26.november ble det gjennomført fotballskole for elevene i 1.-4.klasse ved Ballangen skole. «Skolen» ble i all hovedsak driftet av A-lagsspillere. Formålet var å vekke fotballinteressen hos de unge og å være et grunnlag for rekruttering i unge år. Både antallet fremmøtte og intensiteten må betegnes som en stor suksess, som «roper etter» å bli gjentatt de senere år.

I løpet av 2017 ønsker vi å få på plass et tribuneanlegg også ved kunstgressbanen. Dette blir ikke ulikt det som står ved gressbanen og vil gi oss en økt mulighet for god stemning på stadion. Det være seg under A-lagskampene eller også under BCC. Vi har alt fått et godt bidrag fra Lions Club Ballangen for å kunne gjøre dette uten at det skal koste klubben alt for mye. Dette avhenger selvfølgelig igjen av dugnadsviljen blant Ballangen FKs medlemmer og foresatte.

Tilslutt en liten påminnelse: Fotball er kultur, og kultur gir identitet til bygda. Identitet og følelsen av å høre til er avgjørende for Ballangens fremtid!

 

Styret, 9.februar 2017

(Undergitt revidering etter merknader under årsmøtet 14.02.17)

 

Ballangen Fotballklubb
Postboks 101
8540 Ballangen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift